Vítejte

Web je zaměřen na elektroniku / bastlení atd...

K oživení zařízení, zde uveřejněných, by měl většinou stačit laboratorní zdroj a multimetr. Nějaký ten generátor a osciloskop taky není na škodu mít po ruce.

LED na 1,5V

LED na 1-1,5V bez cívky - jednoduchý měnič s nábojovou pumpou. Při změně několika součástek může toto zapojení šloužit i jako blikač.

Regulace výkonu 200W

Zapojení sloužící k plynulé regulaci jasu žárovky od nuly do miximálního jasu.

Třípásmový ekvalizér

Jednoduchý ekvalizér basy-středy-výšky s jedním tranzistorem a několika obyčejnými součástkami. Zapojení je z nějakého staršího magnetofonu a rádia v jednom.

Půlvlnný dipól

Základním typem rezonanční antény (též antény se stojatou vlnou) je zářič o délce půl vlny. Takový zářič se chová v podstatě jako rezonanční obvod, jehož rezonanční kmitočet nastavujeme délkou zářiče...

Usměrňovače a násobiče

Teorie - Usmerňovače: jednocestný, dvoucestný, můstek (graetzův), filtrace. Násobiče: kapacity, zdvojovač, zdtrojovač, kaskádní násobič.

WiFi plechovka

Snad v každém větším městě je hromada WiFi sítí a některé úplně nezabezpečené. To je sice pěkné, ale problém může být se sílou signálu. Nejlevněji se to dá vyřešit plechovkou.

Izolovaný DC/DC měnič s 555

Někdy je potřeba napájet nějaké zařízení izolovaným zdrojem, například panelové měřidlo, analogové vstupy a jiné. Jinak řečeno, zdrojem, který není spojen se zbytkem zapojení. Je možné, pro tyto účely, použít vyráběné DC/DC měniče nebo další vinutí na transformátoru. Je ale taky možné použít následující měnič.

Regulovatelný zdroj větších napětí

Stabilizovaný zdroj napětí 50 - 200V. I když se většinou pracuje s napětím zdhruba do 12V, může se stát, že bude potřeba vyyšího napětí. Napříklat pro pokusy s elektronkami nebo digitrony. K tomu slouží následující stabilizovaný zdroj napětí v rozsahu 50 - 200V se zatížitelností až do 50mA.