Zvukový spínač

Schéma

Zvukový spínač schéma

Popis

IC1 (L7812) a součástky v jeho okolí (C1 – C3) tvoří stabilizátor napětí 12V a LED1 signalizuje jeho přítomnost. IO (IC4A) je zapojen jako neinvertující zesilovač, na jehož neinvertující vstup je přiváděn signál z elektretového mikrofonu. Výstup tohoto zesilovače spíná přes tranzistor T1 monostabilní klopný tvořený univerzálním časovačem NE555N. Součástkami R8 a C7 se nastavuje čas nestabilního stavu MKO (doba, kdy bude spínač sepnut). Sepnutí signalizuje zhasnutá LED2 – když je spínač rozepnut, LED2 svítí (nechápu proč to tak někdo navrhl). Výstup časovače je posílen tranzistorem T2, BC548, v případě potřeby je možné jej vyměnit za výkonejší nebo použít relé.