Izolovaný DC/DC měnič s 555

Schéma

Izolovaný DC/DC měnič s 555

Popis

Základ zařízení je generátor s 555, který vytváří frekvenci asi 60kHz. Kmitočet je nastaven hodnotou součástek R1, R2 a C1. Stejnosměrné oddělení zajišťují dva kondenzátory – C2 a C3, které musí být keramické. Tyto kondenzátory jsou na napětí podle žádaného rozdílu potenciálů. Čím je kapacita kondenzátorů větší, tím je i větší maximální výstupní proud. Výstupní napětí je usměrněno dvěma Schottkyho diodami D1, D2 a ještě vyfiltrováno kondenzátorem C5. Na výstup je možné připojit Zenerovu diodu pro stabilizaci.

Bez stabilizace bude výstupní napětí asi o 0,5V nižší než napájecí napětí.

Měnič je určen pro odběr řádově jednotek až desítek mA.