FM bezdrátový mikrofon

Schéma

FM bezdrátový mikrofon – štěníce – schéma

Signálem z elektretového mikrofonu je modulován oscilátor s tranzistorem Q1. Mikrofon zároveň zajištujě pro oscilátor ss předpětí. Od napětí 1V se proud tekoucí mirofonem mění jen málo. To je využito při stabilizaci pracovního bodu.

Cívka má 5 (100MHz) až 6 (90MHz) závitů na průměru 5 mm, je bez jádra a vinutá lakovaným drátkem o průměru 0,5 – 1 mm. Roztahováním a stlačováním závitů se dá frekvence ještě mírně doladit.

Napětí na R1 by mělo být kolem 1,2V. Bude-li na něm menší napětí odpor zvětšete. Při vyšším napětí odpor zmenšete.

Obvod se napájí napětím 3V a odběr je zhruba 3mA. Je možné použít dvě nebo tři tužkové baterie (AA nebo AAA – 2,2 až 3,6V). Při napájení ze síťového zdroje se může, při ne nejlepší filtraci, objevit brum. Toho se zbavíte použitím filtračního kondenzátoru o kapacitě 100uF připojeného na nápajení.

Anténa je 10cm dlouhý drátek. V přídě použítí delší antény, je nutné ji oddělit několika-pikofaradovým kondenzátorem.

Hodnoty součátek jsou zapsány ve schématu.


Vysílání na pásmu FM-VKV s větším výkonem, než je povolený (asi 50nW) je nelegální. Neberu žádnou zodpovědnost za vaše případné právní postihy kvůli nelegálnímu vysílání nebo zneužití štěnice k nelegálnímu odposlechu!