Generátor funkcí - 10Hz až 100kHz

Schéma

Generátor funkcí – sinu, trojúhelník, obdélník – 10Hz až 100kHz

Popis

Zapojení vypadá na první pohled možná složitě, ale neni .. jen návrh DPS bude trochu problematický.

Obdélníkový a trojúhelníkový signál je tvořen dvojící operačních zesilovačů; IC3 je zapojen jako integrátor a IC5 jako komparátor. Sinus vniká na tvarovači signálu trojúhelník-sinus s MOSFET tranzistorem; využívá se závislosti proudu, tekoucím tranzistorem, na napětí gejtu. Takto vytvořený sinus (spíše psoudosinus) je ještě zesílen OZ IC4B na úroveń trojúhelníku a obdélníku. Tranzistor Q4 převádí obdélníkový signál na signál TTL, který je ještě dále upraven RSkem pro lepší natvarování výstupního signálu. Zesilovač s tranzistory Q2 a Q3 slouží především jako oddělovač a napájí výstupní dělič.

To k čemu jsou přepínače a potenciometru je jasně čitelné ze schématu. Hodnoty součástek jsou taktéž ve schématu.