Indikátor vybuzení

Schéma

Indiátor vybuzení s A277D

Popis

Dioda D1 jednosměrně usměrní a kondenzátor C1 vyfiltruje vstupní audio-signál, tak aby jej mohly komparátory uvnitř IO A277D porovnat a následně zobrazit.

Napájení toho zapojení je 12V, maximální napájení IO je 18V.

Velikost napětí na …

  • pinu č.2 – trimr R1 – nastavuje jas diod
  • pinu c.3 – trimr R2 – nastavuje citlivost indikátoru
  • pinu č.16 – trimr R3 – nastavuje předpětí konce, tedy indikaci při začátku