Jednotlačítkový spínač ON/OFF

Schéma

Jednotlačítkový spínač s NE555

Popis zapojení

Jedná se o méně obvyklé zapojení známého obvodu 555. Místo časovacího zapojení je zde obvod periodicky přepínán ručně tlačítkem Tl1. Princip je takový, že na řídících pinech 2 a 6 je pomocí rezistorů R1 a R2 udržována polovina napájecího napětí. Kondenzátor C1 je přes rezistor R3 nabit na hodnotu výstupního pinu (pin č.3). Po stisku tlačítka Tl1 dojde k vybití (či nabití) kondenzátoru C1 do děliče na řídících pinech. V tu chvíli dojde k překlopení stavu na výstupu a kondenzátor C1 se nabije na novou úroveň.

Na výstupu, pin č.3 je připojen tranzistor NPN umožňující spínat větší zátěž, jako je například relé a podobně.
Piny č.5 a 7 jsou nezapojeny.

Výhodou tohoto zapojení je velká hystereze na vstupu a tím i velká odolnost proti zákmitům. Nevýhodou však je skutečnost, že výstup je sepnut ihned po zapnutí. Pokud by toto bylo nevhodné, je možné zapojit na resetovací pin č.4 obvodu IO1 jednoduchý RC člen, kterým je možné nastavit obvodu po zapnutí požadovanou hodnotu. Případně upravit zapojení pro PNP tranzistor.

Rezistor R4 a kondenzátor C2 slouží k filtrování napěťových špiček při spínání relé a při použití v automobilu. Případně mohou být vynechány.

Seznam součástek

  • R1, R2 … 10k
  • R3 … 100k
  • R4 … 100R
  • R5 … 1k
  • C1 … 1uF/25
  • C2 … 100uF/16
  • T1 … BC337
  • IO1 … NE555
  • S1 … P-B1720

http://pandatron.cz/