Kódový spínač

Schéma

Kódový spínač – schéma

Popis

Tento kódový spínač obsahuje jen jediný IO se čtveřicí hradel AND a maticí dvanácti spínacích tlačítek. Heslo/kód se volí vnohným zapojením určitých tlačítek do jednotlivých míst v obvodu.

Hradla AND spolu s diodami tvoří kaskádu klopných odvodů tylu LATCH. Čtyři vybraná tlačítka z matice jsou zapojena jako S1 až S4, zbývající tlačítka jsou paralelně spojena jako S5 až S12. V tomto zapojení může přejít vstup do úrovně H jedině tehdy, zmačnkeme-li v řade po sobě tlačítka S1 až S4. Jakákoliv jiná kombinace vynuluje klopné obvody a výstup zůstane v úrovni L.

Výstupním napětím je spínán nějaký další obvod, relé apod.. Výstupní proud hradla je v případě potřeby zesílit tranzistorem.

Napájení napětí může být od 5V až do 15V.


ARadio – KE 6/99