Lavinový generátor - blikač

Schéma

Lavinový generátor – blikač

Popis

Na schématu jsou jistě nejzajímavější tranzistory, nezapojená báze a emitor na kladné napětí. Jsou to tranzistory typu NPN, takže by měly být obráceně. Je to ale opravdu tak, není to žádná chyba ve schématu. Takovémuto zapojení tranzistorů se říká lavinový generátor.

Přes rezistor se nabíjí kondenzátor – stoupá na něm napětí, po dostažení asi 11 – 12V se lavinově sepne tranzistor. LED diodou na malou chvílu začne procházet proud a rozsvítí se, při tom se i vybíjí kondenzátor. Při poklesu napětí kondenzátoru na asi 9V se tranzistor rozepne a celý děj se opakuje.

Frekvenci blikání je možné měnit velikostí napájecího napětí (min. 13V), odporem rezistoru, kapacitou kondenzátoru, typem tranzistoru a dokonce i barvou a příkonem LED diody.

Součástky je možné použít libovolné, například ty, které máte v šuplíku nebo které Vám příjdou zrovna pod ruku :-)


Pozor! Pozorování blikače, v naprosté tmě, může u fotosenzitivních lidí způsobit epileptický záchvat. I lidem, kteří tímto netrpí, může blikač způsobovat nepříjemné pocity.