Jednoduchá logická sonda

Schéma

Jednoduchá logická sonda

Popis zapojení

Když se na vstup (prostřední vývod) připojí logická jednička sepne se tranzistor T1, který uzemní bázi tranzistoru T2 takže LEDka D1 nesvítí. Zároveň se ale otevře tranzistor T3 a LED dioda D2 se rozsvítí – indikace log. 1.

V případě, že na vstup připojíme logickou nulu bude báze tranzistoru T2 i T3 uzemněná – oba tranzistory jsou uzavřeny. Trazitor T2 bude tedy otevřen a LED dioda D1 bude svítit.

Rezistor R4 určuje proud, který bude procházet LED diodami.

Velice pěkné vylepšení tohoto obvodu je nahrazení dvou LED diod jednou dvoubarevnou.

Nevýhodou tohoto zapojení je, že se při zavedení mezistavu na vstup (0.4V až 2.4V) indukuje pravděpodobně nula.