Měnič s 555

Schéma

Měnič s NE555 a maximálním zatížením 150W

Popis zapojení

Zdrojem frekvence 50Hz je známý integrovaný obvod – časovač 555. Frekvence je nastavena odpory R1, R2 a kondenzátorem C1. Jako spínač je zde požit MOS-N-FET tranzistor, jehož odpor v zapnutém stavu je 0,2R. Jeden z nich je buzen přímo z 555ky a druhý přes invertor s tranzistorem T1.

Transformátor je klasický síťový s dvěma sekundárními vinutími, tady použité jako primární, a je dimenzován na maximální požadovaný výkon. Maximálnímu možnému zatížení musí samozřejmě odpovídat i velikost chladiče obou tranzistorů, které musí být od chladiče izolované!

Odběr měniče naprázdno je kolem 400mA. Zdroj musý být dostatečně tvrdý a napájecí napětí v rozsahu 10 – 14V (např. autobaterie).

Účinnost zdroje je více než 70%.

Pozn.: Tranzistory musí být od chladiče izolované slídovými podložkami a nevovivou podloužkou na šroubku. Je možné použít i dva chladiče, pro každý tranzistor zvlášť, ty ale nesmí být uzemněné a nesmí se dotýkat.

Výstupních 230V~ není stabilizovaných, takže tam může být až 300V~ nebo třeba jen 150V~ !!!


Na výstupu měniče je 230V! Toto napětí je sice odděleno od země, ale při doteku obou vývodů má stejný efekt jako se sítí.