Měření DC parametrů polovodičů

Každý určitě ví, nebo aspoň tuší, že když se přivede na polovič vyšší napětí než snese, prorazí se. Je-li ovšem proud tekoucí touto součástkou omezen na bezpečnou velikost, součástka se nezničí – první průraz. Není to však tak, že pokud stejná součástka „zažije“ tento průraz znovu je to už druhý průraz (ten, který součástka už „nerozchodí“), je to stále první nedestruktviní průraz.

Na vstupu toho zařízení je zdvojovač, který ze vstupních síťových 230V~ udělá asi 600V=, za je v sérii trojice odporů. Odpory musí být tři z důvodu vyššího napěťového namáhání. Jejich velikost je spočítáná pro výstupní proud zhruba 1mA. Takový proud součástkám při průrazu neublíží. Za odpory je připojen V-metr a měřený polovodič.

Schéma zapojení

Měření DC parametrů polovodičů

Seznam součástek

D1,D2 = 1N4007; C1,C2= 10M/350V; R1,R2,R3 = 220k

Popis funkce

Pokud připojíte na vstup křemíkovou diodu v propustném směru je její propustné napětí kolem 0.7V a toto napětí ukáže V-metr, který je paralelně připojený k této diodě. Připojí-li se dioda v závěrném směru, V-metr ukáže její závěrné průrazné napětí. Toto napětí samozřejmě musí bý v rozsahu toho měřícího přístroje, takže méně než 600V, jinak se vůbec nic nedozvíme.

Změřili jsme například, že dioda má závěrné napětí 120V. Takovou diodu tedy můžeme v usměrňovači napájet maximálně asi 40V (diody by měly být dimenzované na dvojnásobek nebo líp na trojnásobek napětí).

Takto je možné testovat kteroukoliv polovodičovou součástku (kromě integrovaných obvodů) tj. tranzistory, tyrystory, triaky, diaky, diody …

Na tranzistorech je možné měřit libovolné vývody proti sobě (C-E, B-E, B-C).


UPOZORNĚNÍ: Na vstupu toho zařízení je síťových 230V, které většinu lidí „zkolí“. Výstup by neměl být nebezpečný, ikdyž je tam zhruba 600V tak proud není dostatečný na to aby zdravého člověka „zkolil“. To ovšem nemusí platit pro lidi se slabším srdcem.

NENESU ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ÚRAZY ZPŮSOBENÉ TÍMTO ZAŘÍZENÍM