Nabíječka autobaterií

Schéma

Nabíječka olověných a gelových autobaterií

Popis

Střídavé napětí 15V z transformátoru je usměrněno diodami D1-D4 a vyfiltrováno kondenzátorem C1. Dále následuje integrovaný stabilizátor L200CV. Tímto stabilizátorem je možné regulovat jak napětí, tak i proud. Rezistory R7 – R9 se nastavuje proudové omezení a trimrimrem R11 výstupní napětí. Dioda D6 zabraňuje pronikání zpětného proudu do stabilizátoru IC1, když je nabíječka vypnutá a akumulátor stále připojený.

K indikace nabíjecích rezimý je použit komparátor IC2. Na invertujícím vstupu je přivedeno referenční napětí ze Zenerovy diody. Z odporového děliče tvořeného rezistorem R6 a trimrem R5 je připojen přímo na akumulátor, takže je snímáno napětí na něm. Pokud bude na neinvertujícím vstupu komparátoru menší napětí než na invertujícím vstupu, bude výstup komparátoru v záporné saturaci a naopak. Na výstup komparátoru jsou zapojeny přes omezovací rezistory R6 a R7 indikační LED diody D4 a D5. LED dioda D4 je červené barvy a indikuje stav nabíjení. LED dioda D5 má zelenou barvu a signalizuje stav, kdy je akumulátor nabit a nabíječka dodává do akumulátoru udržovací konzervační proud.

Při testování jsem použil 15V 15VA trasformátor, ale pro reálné použití je potřeba výkonnější. Maximální IOUT L200 == 3.5A.

Návrh DPS

Nabíječka olověných a gelových autobaterií DPS Velikost: 300DPI

Nabíječka olověných a gelových autobaterií OSAZOVÁK