Ochrana reproduktorů

Schéma

Ochrana reproduktoru

Popis

Pokud zesilovač funguje správně, je vždy na výstupu nulové stejnosměrné napětí. součástky R1, C1 a C2 (+ R2, C3, C4) oddělují střídavou složku a dále propustí pouze stejnousměrnou. Ta se musí rovnat nule. Pokud by tomu tak nebylo, znamená to, že je v zesilovači chyba.

Tranzistor T1 (+ T3) sleduje kladné ss napětí a T2 (+ T4) záporné ss napětí. Oba tranzistory spínají tranzistor T5, který dále vypíná relé.

Tato ochrana obsahuje i opoždené připojení reproduktorů, takže eliminuje nepříjené a nebezpečné lupnutí při zapnutí. Tento obvod tvoří součátky R7, D1 C5, R8 T7 R9 a R10. Změnou hodnot těchto součástek je možné menit čas zpoždění. Dělič R9, R10 určuje při jakém napětí C5 se zapne relé.

Napájecí napětí je od 20 do 45V, podle něj se musí i určit hodnota rezistoru R11, který určuje napětí na cívce relé.

Oživení

Obvod se připojí k napájecímu napětí a po přibližně 2 sekundách by se mělo sepnout relé. Pokud je na některém ze vstupů střídavé napětí, relé by mělo zůstat sepnuté. Pokud ale na některý vstupů připojíme kladné nebo záporné napětí z laboratorního zdroje, relé se musí vypnout.