Automatický odpojovač Pb akumulátoru

Schéma

Odpojovač olověných akumulátorů

Popis

Za předpokladu, že T2 je sepnut – otevřen. Výstupní svorka (GND aku) je připojena na záporný vývod akumulátoru. Napětí na výstupu se porovnává s výstupním napětím stabilizátoru IC1. Pokud je napětí na akumulátoru dostatečně velké, je na invertujícím vstupu OZ (IC2) větší napětí než na neinvertujícím – na výstupu komparátoru je tedy napětí teoreticky 0V. Tranzistor Q1 je otevřen a na řídící elektrodu je Q2 je přivedeno kladné napětí, to jej udržuje v sepnutém stavu. Pokud je akumulátor vybitý, zmenší se jeho  napětí, komparátor se překlopí a oba tranzistory se uzavřou. Výstupní napětí se odpoj. Po připojení plně nabitého akumulátoru tranzistor Q2 zůstane otevřen, protože OZ ani stabilizátor nemají žádné napájení. Je tedy nutné odpojovat „nakopnout“ stiskem tlačítka.

Tranzistor Q2 není nutné, při maximálním odběru několika ampér, chladit. Při vyšším odběru je už chladič nutností.

Oživení

Výstupní svorky se připojí na regulovatelný zdroj, bez akumulátoru na vstupu. Na zdroji nastavíme napětí, kterém se má akumulátor odpojovat a trimrem nastavíme překlopení komparátoru.

Tip

Na výstup stabilizátoru, by bylo vhodné připojit zelenou LED diodu s 120Ohm odporem (20mA LED). Kvůli indikaci zapnutí – LED dioda by svítila jen tehdy, když by akumulátor měl dostatečné napětí. Kdyby byla LEDka připojena na výstup, paralelně k zátěži, její svit by se měnil v závislosti na napětí akumulátoru.

Seznam součástek

 • R1 … 15k
 • R2 … 56k
 • R3 … 100k
 • R4 … 68k
 • R5 … 390k
 • R6 … 100k trimr
 • C1, C2 … 100n
 • C3 … 1M elektrolyt
 • Q1 … BC556 (nebo ekvivalentní)
 • Q2 … BUZ10 (IRF540, …)
 • IC1 … 78L05
 • IC2 … TL071 (TL081, 741, …)