Dálkové ovládání spotřebičů přes síť

Schéma vysílač

Ovládání spotřebičů přes síť – vysílač

Schéma příjmač

Ovládání spotřebičů přes síť – přijímač

Popis

Jak je již napsáno v krátkém popisu; elektickou síť je možné využít pro přenos různých signálů. Ale jen pokud má signál vyšší než 50Hz (síť) a ne moc vysokou aby se moc neprojevovaly indukčnosti vedení.

Frekvence tohoto vysílače je asi 5kHz, tedy 100× větší než je ta síťová, kterou lze jednoduše oddělit. Oscilátor je prostý AKO se známou 555kou a zesilovač s proudu se dvěma tranzistory, které jsou chráněny diodami. Výstup je přes kondenzátor, o kapacitě 200 a 470 nF, spojení s fází. Tento kondenzátor musí být kvalitní a dimenzovaný na síťové napětí! Vysílač může být napájen baterie, síťového adeptéru nebo jen přes srážecí kondenzátor. Vysílač se ovládá připojování 4. vývodu IO na zem – vypnuto, nebo na napájení – zapnuto. Je možné jej ovládat i odpojováním napájení.

Přijímač má na vstupu tři RC články, které snižuji vstupní napětí. Dohromady sráží síťovou frekvenci v pomeru se signálem 10000000:1, tedy 100:1 každý článek. Díky tomu se dobře oddělí signál s malou aplitudou od o hodně většího síťového napětí. Tranzistor je tvale otevřen odporem 220k v bázi, tím je i zkratován proud řídící elektrody tyrystoru a ten je zavřený. Po příchodu signálu se ale tranzistor přerušovaně zavírá a tím se přes dva rezistory o hodnotě 820Ohm nabíjí kondenzátor 470M, který je u tyristoru a ten se otevře. Přímo k tyristoru, jako zátěž, je možné připojit nějakou ohmickou zátěž do 200W, například žárovku. Pokud použijete relé je možné spínat cokoliv. Přijímač je napájen ze sítě přes srážecí kondenzátor a ochranný obvod 470Ohm, který omezuje napěťové špičky.

Signál vysílače se nesmí dostat mimo byt. Není ale nutné používat žádné filtry, protože cívky v elektroměru jsou pro tento signál velký odpor. Možná by mohl nastat problém s zářivkami, které mají kondenzátor zvyšující účiník. Tento kondenzátor by mohl pohlcovat signál, takže by jste ho museli odpojit – nemá tam skoro žádný význam, snižuje odebíraný proud, ale ne výkon za který platíte. Druhá možnost je připojit odrušovací cívku.


POZOR, LAMY! Pracujete se síťovým napětím 230V, které „pěkně kope“.