Tester tranzistorů se světelnou indikací

Schéma

Tester tranzistorů s LED indikací

Popis

Zkoušečka se zapíná vložením zkoušeného tranzistoru do patice. Zkoumaný tranzistor pracuje jako oscilátor v trojbodovém zapojení s oddělenou kapacitou. Oscilace se přes vazební kondenzátor C3 přenáší do detekčního obvodu tvořeného diodami D1, D2 a kondenzátorem C4. Stejnosměrný proud je přiveden na bázi tranzistoru T, jehož kolektorovou zátěž tvoří LEDka. Proud emitorem zkoumaného tranzistoru je 1 – 1,5 mA, proto lze takto zkoušet i tranzistory velmi malých výkonů. Odběr zdroje je 10 – 15 mA. Napětí na zdroji přitom klesne z 9 V až na 6 – 7 V. Klidový proud obvodem (zkoumaný tranzistor není připojen) je velmi malý, při použití předepsaných součástek menší než 1 μA. Proto není nutné po skončení měření odpojovat zdroj od obvodu.

Kontrola tranzistoru je velmi rychlá . Přepínač (Př) přepneme do polohy NPN nebo PNP odpovídající typu tranzistoru. Zasuneme tranzistor do patice. Pozor! Nezaměnit vývody!! Neporušený tranzistor je signalizován rozsvícením LEDky. Je-li tranzistor odpálený, LEDka se nerozsvítí, případně jen blikne. Obdobným způsobem můžeme zjistit zda je neoznačený tranzistor typu PNP nebo NPN.

Seznam součástek

  • T … KC509
  • LED … zelená
  • R1 … 12k
  • R2 … 5k6
  • C1, C2 … M1/keramický
  • C3, C4 … 47k/keramický
  • D1, D2 … GA201
  • Z … 9V baterie
  • … přepínač
  • L … tlumivka 300 – 500 závitů Cu lakovaný, d=0,1mm na feritové tyčince dlouhé 15mm a průměru 5mm.