Tester krystalů

Schéma

Tester krystalů schéma"

Popis

Testovaný krystal se připojí na svorky X1 a X2. Tím se vytvoří klasický krystalový oscilátor. Za vazebním kondenzátorem C3 je střídavý signál usměrněn a filtrován. Usměrněné napětí, pouze pokud krystal kmitá, otevře tranzistor T2 a LEDka se rozsvítí.

Tester je napájen z 9V baterie. Napájení je vnodné přivádět přes nějaké tlačítko, které připojí napětí jen když je ho potřeba.

Zapojení by mělo fungovat napoprvé.