Triakový regulátor výkonu

Triakový regulátor výkonu

Zapojení vychází z katalogového zapojení triaku KT720 s regulačním RC členem a diakem. Bylo upraveno pro pro výkonější triak BT138.

Trimrem R1 se nastavuje minimální výkon (minimální otáčky motoru, jas …). Potenciometrem R2 je již regulován samotný výkon.

Seznam součástek:

  • R1 … 220k
  • R2 … 500k
  • R3 … 10k
  • R4 … 120k
  • R5 … 100R
  • C1, C2, C3 … 100nF
  • D1 … DB3
  • T1 … BT138