Zdroj 0-30V/1A

Schéma

Popis

Výstup z transformátoru – 24VAC je přiveden na usměrňovač (PAD1 a PAD2), tvořený diodami D1-D4, a vyfiltrován kondenzátorem C1. Takto usměrněné napětí je vedeno na výkonový tranzistor Q1, který je umístěn na chladiči. Tento tranzistor je řízen napětím do báze, které tvoří tranzistor T1 a rezistor R2. Tranzitor T1 je taktéž řízen ve své bázi, a to tranzistorem T2 a potenciometrem R6. Toto zapojení zvyšuje stabilitu výstupního napětí a díky kondenzátoru C2 také snižuje zvlnění na výstupu.

Výstup je vyveden na svorky PAD3 a PAD4.

V případě potřeby lze použít i jiný transformátor, jeho maximální napětí je omezeno pouze použitými kondenzátory a mezním napětím tranzitorů.

Tranzistor Q1 musí být na odpovídajícím chladič. Na následujícím návrhu jej neosazujte na desku, ale připojte třemi tlustšími vodiči.

Návrh plošného spoje; Pohled ze strany součástek

Seznam součástek

  • R1,R2 … 10k
  • R3 … 1k
  • R4,R5 … 100R
  • R6 … 10k/N potenciometr
  • C1 … 2200u/35V
  • C2,C3 … 100u/35V
  • D1-D5 … 1N4007
  • T1,T3 … BC337
  • T2 … BD139