Regulovatelný zdroj větších napětí

Schéma

Zdroj vyšších napětí – 50 – 200V

Popis zapojení

Na vstupu stabilizátoru je potřeba síťového napětí, z bezpečnostních důvodů však není dobrý nápad jej odebírat přímo ze sítě, použijime tedy oddělovací transformátor. Oddělovací je možné v případě nouze úplně vypustit, pak ale bude zdroj velmi nebezpečný! Napětí 230V na sekundární usměrněrňujeme diodami D1 – D4 a kondenzátory C1 a C2 společně s odporem R1 ještě vyfiltrujeme. Na kondenzátoru bude napětí 325V. Na rezistoru R1 je stálá ztráta 5W, poroto použijeme rezistor, který snese 10W. Referenční napětí získáváme Zenerovou diodou D5, proud zenerkou určují rezistory R2 a R3. Kondenzátory C3 a C4 jsou filtrační. Tranzistor T1 poté porovnává referenční napětí s napětím na výstupu. Jeho báze je připojena na drátový 2W potenciometr. Na kolektoru tohoto tranzistoru se objevuje 200 – 250V, proto by jste měli zachovat původní nebo jemu podobný. Podle nastavení potenciometru se otevírá tranzistor T2, který řídí výkonový tranzistor T3. Pro tranzistor T3 platí stejné doporučení jako pro T1 – zachovat typ tranzistor, nebo použít podobný.

Proti zkratu je obvod chráněn elektronickou pojistkou, která je tvořená tranzistory T4 a T5. Je-li  výstupní proud menší než 50mA, je na rezistoru R8 napětí menší než je otevírací napětí T4. Překročí-li však odebíraný proud 50mA, zvetší se úbytek na rezistoru a tranzistor T4 se otevře. Následně se otevře i tranzistor T5 a přes T1 bude báze T2 polarizována záporně. Tím se T2 uzavře a uzavře se i T3. Zmenší-li se výstupní proud, zvětší se opět napětí na výstupu na zvolenou velikost.

Seznam součástek

 • R1 … 680 / 10W
 • R2 … 8k2 / 2W
 • R3 … 8k2
 • R4 … 680 / 2W
 • R5 … 470R
 • R6 … 33k
 • R7 … 2k2
 • R8 … 3R3
 • R9 … 10k
 • P … 10k / 2W
 • C1, C2 … 50uF / 350V
 • C3, C5, C7 … 50uF / 250V
 • C4 … 50uF / 15V
 • C6 … 1uF / 250V
 • D1, D2, D3, D4 … 1N4007
 • D5 … ZD 12V
 • T1 … BF259
 • T2 … KF508
 • T3 … KU608
 • T4 … KF507
 • T5 … KF517
 • Tr … 230V / 230V