Zdroje a měniče

Výkonový usměrňovač s MOSFET tranzistory

Když potřebujeme usměrnit nízké napětí, bývá častý problém úbytek na křemíkových diodách 2V nebo 1V na Shottkách. Podstatně menšího úbytku je možné dosáhnout použitím, místo díod, řízenými spánači - MOSFET tranzistory.

Nabíječka autobaterií

Nabíječka olověných akumulátorů - autobaterií. Zapojení s integrovaným napěťovým a proudovým regulátorem L200CV.

LED na 1,5V

LED na 1-1,5V bez cívky - jednoduchý měnič s nábojovou pumpou. Při změně několika součástek může toto zapojení šloužit i jako blikač.

Izolovaný DC/DC měnič s 555

Někdy je potřeba napájet nějaké zařízení izolovaným zdrojem, například panelové měřidlo, analogové vstupy a jiné. Jinak řečeno, zdrojem, který není spojen se zbytkem zapojení. Je možné, pro tyto účely, použít vyráběné DC/DC měniče nebo další vinutí na transformátoru. Je ale taky možné použít následující měnič.

Měnič s 555

Měnič napětí se používá kdekoliv, kde není po ruce síťová zásuvka, například v autě nebo na chatě. Dá se z něj napájet třeba rádio, televize, zářivky, úsporky nebo jiné síťové spotřebiče. Ale asi bych na něj dobrovolně zapojil maximálně tak žárovky, zářivky a úsporky, nic víc bych neobětoval. Maximální výkon měniče je s použitými tranzistory až 150W.

Regulovatelný zdroj větších napětí

Stabilizovaný zdroj napětí 50 - 200V. I když se většinou pracuje s napětím zdhruba do 12V, může se stát, že bude potřeba vyyšího napětí. Napříklat pro pokusy s elektronkami nebo digitrony. K tomu slouží následující stabilizovaný zdroj napětí v rozsahu 50 - 200V se zatížitelností až do 50mA.

Laboratorní zdroj 0-30V/3mA-3A

Konstrukce laboratorního zdroje s nastavetným napětím 0 až 30V a proudem regulovatelným proudem od řádově jednotek miliampér (zhruba 2mA) až po 3A. Proudové přetížení je indikováno rozsvícením LEDky.

Zdroj 0-30V/1A

Zdroj s regulovatelným napětím by neměl chybět v žádné elektrodílně. Tento popisovaný zdroj neobsahuje žádné integrované obvody, pouze tranzistory a několik dalších součástek.