Teorie

Usměrňovače a násobiče

Teorie - Usmerňovače: jednocestný, dvoucestný, můstek (graetzův), filtrace. Násobiče: kapacity, zdvojovač, zdtrojovač, kaskádní násobič.

Půlvlnný dipól

Základním typem rezonanční antény (též antény se stojatou vlnou) je zářič o délce půl vlny. Takový zářič se chová v podstatě jako rezonanční obvod, jehož rezonanční kmitočet nastavujeme délkou zářiče...

555

Teorie - popis funkce a základní zapojení všemohoucího (téměř) integrovaného obvodu - 555.