Vysoké napětí

MOT

Je to vysokonapěťový transformátor z mikrovlné trouby, kde slouží jako zdroj pro anodové napětí magnetronu. Výstupní napětí tohoto tranformátoru je kolem 2kV a výstupní proud je až 0,5A!

VN zdroj s 555

Vysokonapěťový zdroj s transformátorem z televize a budičem tvořeným astabilním klopným obvodem s 555kou.

Zdroj VN 20-30kV

Opravdu velice jednoduchý zdroj vysokého napětí. Rezistor, kondenzátor, výkonový tranzistor a VN transformátor z televize nebo CRT monitoru - s těmito součátkami si vystačíte při stavbě toho zdroje.